LAATU

Avainasemassa laadukas työ ja toiminnan järjestelmällinen kehitys

Yrityksemme toimintaprosessit, laatuajattelu sekä suhtautuminen asiakkuuksiin on kirjattuna yrityksen laatukäsikirjaan, lisäksi kaikki toimintajärjestelmämme noudattavat SFS-EN ISO 9001 -standardin mukaisia vaatimuksia. Yrityksellemme on myönnetty RALA-pätevyys ja kuulumme tilaajavastuu.fi -palveluun.

Työmaalla vastaamme siitä, että työntekijöillämme on vaadittavat voimassaolevat työturvallisuus- sekä tulityökortit. Tämän lisäksi jokaiselle työntekijällemme on hankittu Valtti-älykortti.

Yrityksellemme tärkeintä on tyytyväinen asiakas. Asiakkaamme arvostavat laadukasta, ammattitaitoista ja aikataulussa suoritettua työtä. Pitkäkestoiset asiakassuhteemme kertovat meistä paljon.

Hyvin suoritetut työt ja tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksellemme parasta mainosta!

Koska ajat muuttuvat, muutumme mekin! Tarjotaksemme asiakkaalle parhaan mahdollisen lopputuloksen, räätälöimme työnsuunnittelu- sekä työskentelytapamme vastaamaan työmaiden muuttuvia vaatimuksia. Varmistamme jokaiselle rakennusprojektille hyvät toimintaedellytykset, suunnittelemme ja mitoitamme resurssimme sekä teemme tarkat tarjouslaskelmat. Jokaiselle työkokonaisuudelle laaditaan laadunvarmistussuunnitelma.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään työskentelytapojamme seurannan asiakkaan saatavan palautteen avulla.