TYÖTURVALLISUUS

Turvallisten työmaiden lähtökohtana ovat hyvät ohjeet ja koulutukset. Jokaisen työntekijän on suoritettava työturvallisuuskortti ennen töiden aloittamista. Työturvallisuutta koskevat ohjeet ovat koko henkilöstön saatavilla.

Käytännön hommiin ohjeistukset ja neuvot jalkautuvat muun muuassa työmailla pidettävien aloituspalavereiden kautta. Niissä työvaiheet käydään läpi samalla, kun riskit tunnistetaan ja ennakoidaan. Esimerkiksi asuntokohteissa tulevien asuakkaiden turvallisuudesta huolehditaan tarvittavilla suojavarusteilla ja ohjeistuksilla.

Turvavarusteiden suhteen työmailla noudatetaan tarkkaa listausta. Jokaisella rakentajalla on oltava asianmukaiset, turvalliset ja työhön sopivat varusteet. Tästä huolehtivat siihen nimetyt vastuuhenkilöt mutta myös jokainen työntekijä.